Helytörténet

Könyvtárunkban különgyűjtemény a helytörténeti – helyismereti dokumentumok állománya.

Regionális és települési keretek között gyűjtjük az ide vonatkozó anyagot. Megtalálhatók itt hagyományos, kötött, de digitalizált művek is.

A gyűjtőkör része a környékre és a városunkra vonatkozó teljes irodalom, képeslap, aprónyomtatvány, városi újság, szakdolgozat, fotó, cikk-kivágat, metszet, a helyi születésű írók, költők összes művei, amelyek most és majdan dokumentálják a szűkebb környezet életét.

Miként a német nyelvű, úgy a helytörténeti gyűjtésünk is prioritást élvez az egyéb beszerzésű dokumentumok előtt. Ez az igen fontos szempontot szem előtt tartva dokumentum megrendelésekor, vásárláskor, esetleg cserék bonyolításakor keressük az irodalmat, állandóan fejlesztve helytörténeti anyagunkat.

A helytörténeti gyűjtemény dokumentumtípusai

A helytörténeti gyűjtemény dokumentumtípusai

Könyvek

Ady István: Tanácselnök voltam

F.W.Bain: Holdsarló 

Baktay Ervin: Jancsi nyeregbe száll

Baradlay János: Dunaharaszti és környékének története

Bél Mátyás Pest megyéről

Budapest és környéke 

Czinege Erik, Helméczy Mátyás, Makay László, Sziráki György, Tóth Sándor: Dunaharaszti története I.

Dunaharaszti – fotóalbum 2010. Magyarország kincsestára

A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947 I. kötet

A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947 II. kötet

Gyermekversek – Dunaharaszti: Dunaharaszti Könyvtár 2003.

Helméczy Mátyás, Surányi József: Dunaharaszti története II.: a nagyközséggé szerveződéstől a második világháború végéig

Helméczy Mátyás, Helméczy Károly, Surányi József: Dunaharaszti történet III.: a második világháború befejezésétől 2000-ig, a városi rang elnyeréséig

Helméczy Mátyás: Dunaharaszti: változó város az ország szívében 2005.

Helméczy Mátyás: Dunaharaszti helyzetkép és krónika 1977.

Dr. Kaposi Edit: Báli tanácsadó : Hogyan rendezzünk bált, táncmulattságot

Losonci Miklós (1929-): Haraszti évek: önéletrajzi napló

Losonci Miklós (1929-): Őszirózsa Wágner Mariskának

Magyarország geographiai szótára

Magyarország helyismereti könyvészete 1527-1940

Okmányok a felszabadulás történetéhez Pest-megyében

Pest Megye sajtóbibliográfiája 1794-1975

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye hivatalos lapja 1947.

Amand Schweiger von Lerchenfeld: Die Donau
Szirbik Antal: Jókedvű versek

Tornai József: A lemenő nap dombja

Tóth Marianna: A dunaharaszti közkönyvtár története; Haraszti Históriák 2.

Gróf Vay Sándor: Pestvármegyei históriák 

Végh Gábor: Haraszti ege alatt: Végh Gábor visszaemlékezései; Haraszti Históriák 1.

Versek — Dunaharaszti: Dunaharaszti Könyvtár, 2000.

Szakdolgozatok és kéziratok:

Bánréviné Bujdosó Erika: A hátrányos helyzetű a könyvtárlátogatók könyvtárhasználati lehetőségeinek vizsgálata a Dunaharaszti Városi Könyvtárban

Bánréviné Bujdosó Erika: A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház történeti bemutatása

Bókkon Károlyné: A fazekasság múltja, kialakulása, jelene egy Dunaharasztin élő fazekas munkásságának méltatásával

Bókkon Károlyné: A nemzetiség múltja és jelene Dunaharasztin

Bókkon Károlyné: Nemzetiségi jelleg kialakulása lakóhelyemen: A német kultúra hagyományőrzése nemzetiségi csoport által

Dányi Zsolt: Baktay Ervin élete és munkássága

Gáll Sándor: Kisváros a város szélén

Gáll Sándor: A Dunaharaszti Helytörténeti gyűjtemény

Dr. Helméczy Mátyás: Helyzetkép és krónika 1977.

Kaltenecker Ferenc: Adatok Dunaharaszti történetéhez

Komáromi Katalin: Dunaharaszti In Ungarn

Komáromi Katalin: Egy nemzetiségi német család élete a 20. században Dunaharasztin – német nyelven is.

Ligeti Józsefné: Dunaharaszti utcaneveinek névtani vizsgálata

Márton Éva: Az egészségügy helyzete és a szociális gondoskodás Dunaharaszti község vonatkozásában

Ráthi Marianna: Kisebbségi problémák történeti és aktuális vetületei

Surányi József: Egy sváb község élete a két világháború között

Tolnai Gábor: A vasút gazdaságélénkítő, tájalakító, városformáló szerepe régiómban: Alsónémedi, Dunaharaszti, Pesterzsébet és Soroksár fejlődése

Tolnai Gábor: A budapesti agglomeráció dél-délkeleti részének sajátos fejlődési pályája: a szuburbanizáció hatásai Dunaharaszti és Alsónémedi fejlődésére

Ványi Gabriella: Gondolatok a Dunaharasztin élő német nemzetiségűek identitásáról

Vass Katalin Alinka: Szolgáltatások minőségének felmérése a Dunaharaszti Városi Könyvtárban

Dunaharaszti várossá nyilvánítási kezdeményezése 2000.

Folyóiratok:

A németek betelepítésétől kitelepítéséig – Rubicon történelmi magazin 2012. 11. szám

Brosúrák:

Dunaharaszti – város az ország szívében 2011
Harast – Stadt im Herzen des Landes 2011
Dunaharaszti – a town in the heart of the country 2011

DVD filmek:

Dunaharaszti Fő út felújítása 2010.
Dunaharaszti Granárium felújítása 2010.
Dunaharaszti Városavató ünnepség
KisDuna Televízió adásai 2003- folyamatosan
Losonczi Miklós dunaharaszti visszaemlékezései – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárában
Múltunk hagyatéka: I. Granárium: Molnár Ildikó előadása
Múltunk hagyatéka: II. Régi temető: Molnár Ildikó előadása
Német nemzetiségi tájház avatóünnepség 2007.
Sváb Passió – a budaörsi svábok kitelepítéséről 1989-ben készült dokumentumfilm
Tornai József dunaharaszti visszaemlékezései – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárában megtartott előadás
Tudás a képernyőn – előadássorozat a Helytörténeti emléktárból Dunaharaszti történetéről: Dr. Helméczy Mátyás
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti: Angol és német nyelven is. 

CD ROM lemezek:

A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947
Dunaharaszti városfejlesztési stratégiája 2008.
Dunaharaszti város integrált városfejlesztési stratégiája 2009.
Dunaharaszti nagyjai – Kulturális körkép dióhéjban
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti.
Haraszti ege alatt – Végh Gábor visszaemlékezései
Digitalizált folyóiratok:

 1. Dunaharaszti Tükör 2003-2009.
 2. Dunaharaszti Visszhang 1990-1993.
 3. Dunaharaszti Közlemények 1997-2002.
 4. Dunaharaszti Hírek 2006-2014.
 5. Magyar Dunavidék 1931-1933.
 6. Régi Dunaharaszti Újságok

Tartalma:

 1. Értesítő (A Dunaharaszti-Taksony-Dunakisvarsány-Tököl-Szilágyitelep Református Egyház tagjai számára) 1928. 1. szám, 1929. 2. szám
 2. Dunaharaszti és környéke 1931. 24. szám
 3. Dunaharaszti önképző kör (társadalmi és szépirodalmi lap) 1921. 1. szám, 1926. 1. szám, 2. szám, 3. szám
 4. Dunaharaszti (önképző kör társadalmi és szépirodalmi havi folyóirat) 1927. 3., 4., 5., 6. szám

Fotópályázatok anyagai:

 1. Az én városom Dunaharaszti – 2005.
 2. „Nyitott szemmel”- 2008.
 3. Állati képek – 2009.
 4. „Az én kertem” – 2011.
 
Haraszti ege alatt 1-2. rész- Végh Gábor visszaemlékezései
 
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Asszonykórus hangfelvétele 1992-1999.
 
Német Nemzetiségi Énekkarok I. Országos találkozója 1998.10.27.

VHS kazetták:

Könyvtáravató 1998.
Önkormányzat alakuló ülései 1990.,1998.,2002.
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti.
Millenniumi ünnepségsorozat 2000.
Október 23. ünnep 45. évfordulója 2001.
Pro Christ rendezvénysorozat 2002.