Országzászlónkról

ORSZÁGZÁSZLÓNKRÓL

1925-ben, a trianoni országvesztés okozta nyomán indult el az országzászló mozgalom, aminek alapgondolata volt, hogy minden nemzet, minden emberi közösség alapvető joga és kötelessége az összetartozás kinyilvánítása. Ennek egyik kifejező eszköze, hogy csonka Magyarország városaiban, községeiben legyen egy oszlop, amelyen félárbócra eresztett magyar zászlót helyeznek el. 1928. augusztus 20-án szentelték fel a fővárosi Ereklyés Országzászlót, ami a legnagyobb méretű volt, a négy égtáj-szobor közelében. Ennek talapzatában Kossuth és Petőfi szülőházából, a mohácsi csatatérről, a doberdói, galíciai csatamezőkről és az elcsatolt vármegyék területéről származó földet helyeztek el.

A Magyarország ezeréves töretlen történelmi hagyományát szimbolizáló országzászlók állítása az 1930-as években mozgalommá vált a trianoni béke revíziójára áhítozó országban. 1941 végéig 702 országzászlót avattak. Minden országzászlót beavattak előbb Budapesten az Ereklyés Országzászlónál, mielőtt felavatták azon a helyen, ahol a talapzatot felállították.

Ezek egyike volt a dunaharaszti országzászló, mely 1937. szeptember 26-án az újonnan felavatott Hősök terén kapott helyet, és lett felszentelve. A Hősök tere és az országzászló avatásán jelen voltak Bornemissza Géza miniszter és felesége – aki a zászlóanyai tisztséget vállalta – illetve dr. Krüger Aladár és vitéz Somogyváry Gyula országgyűlési képviselők.


“Bornemisza miniszter szavai szerint a zászló jelkép, hatalmas erő, mely a múltról, annak dicsőségéről, drága hőseink önfeláldozásáról, tetteiről beszél. […] Szól kötelességekről, munkáról, áldozatos magyar hitről s mindarról, ami a jobb jövőt megteremtheti. Valamikor a harcok fergetegében a zászló a diadalt jelentette, ma jelkép. Az élet, a nemesebb emberforma jelképe. Buzdít, hogy legyünk minél erősebbek testben, tudásban, minél nemesebbek lélekben. Tanuljuk meg a zászló nyelvét, mert az jelenti az életet. Legyünk egyek az akarásban, a hazaszeretetben ás egymás megbecsülésében. […] És most áll a gyönyörű liget, s az országzászló, melyeket Földváry Aurél főjegyző a község közönségének védelmébe, féltő szeretetébe ajánlott. Erre hívom fel ért te a ti figyelmeteket, kedves gyermekek. Jól nevelt fegyelmezett tanulókhoz méltóan ápoljátok a hősi halottak emlékét. […] Jusson mindig eszetekbe, hogy hőseink mindannyiunkért adták oda életüket, és emléküket megőrizni, ápolni minden igaz magyar férfiúnak és nőnek a legszentebb kötelessége.” – írta Képessy József igazgató a Dunaharaszti Magyar Királyi Állami Polgári Leány- és Fiúiskola 1937-38-as évkönyvben.

A II. világháborút követő rendszerben 1949-ig szinte minden egyes országzászlót leromboltak. A dunaharaszti Hősök tere is megkezdte több évtizedes téli álmát, a régi, szép liget lepusztult, s bár a rendszerváltozás után úgy látszott életre kel, régi szépségének elérése egyelőre még várat magára.
Ennek a tradíciónak, az 1937-ben elindított hagyománynak a fenntartása megkövetelné, hogy az országzászló ismét eredeti helyén a – már felújított és megszépült – Hősök terén lobogjon.

 

Gáll Sándor