Rövid ismertető

A Dunaharaszti Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár.

Megközelítőleg 70 ezer dokumentummal rendelkezik. E dokumentumok legnagyobb része könyv, de a gyűjteményben természetesen megtalálhatók különféle sajtótermékek, térképek, aprónyomtatványok, évkönyvek és szakdolgozatok is.

CD állományunk a komoly- és könnyűzene klasszikusainak gazdag választékával várja a könyvtárlátogató zenebarátokat.
Különgyűjteményünkben pedig a hangzó dokumentumokat, DVD filmeket igen sok műfajban szerzeményezünk és bocsátunk kölcsönzőink rendelkezésére. Tékánkban premier filmek mellett természetesen találhatók gyermekfilmek, irodalmi adaptációk, ismeretterjesztő és természetfilmek, vígjátékok, filmdrámák, művészfilmek és zenés filmek is.

A pop, rock lemezek mellett filmzenei, népzenei felvételek, musical és operett, magyar nóták és cigánydalok, karácsonyi lemezek is hallgathatók és kölcsönözhetők könyvtárunkból.

felnőtt könyvállomány a szépirodalmi és az ismeretterjesztő szakkönyvek gyűjteményéből áll. A szabadpolcú felnőtt állomány az olvasószolgálat pultjához kapcsolódik két irányból. Ez a könyvtárosi munkahely a információs tájékoztatás eszköze, amely gyűjteményük feltárását segíti a katalógusok segítségével. Tervszerűen gyarapított és apasztott állományunk használatának előfeltétele, hogy meghatározott szempontok szerint rendezzük. A lényeg, hogy a kialakított rendszerben különböző keresési pontok alapján az olvasó által keresett dokumentum fellelhető legyen.

gyermekkönyvtári részleg felosztását szintén e kettősség jellemzi, hiszen szépirodalmi és ismeretterjesztőkönyvek várják a szórakozni, tanulni vágyó gyermekeket.

helyben használható kézikönyvtár referenszgyűjtemény, amely mind retrospektív, mind kurrens állományával állandóan rendelkezésére áll a kutatóknak. Kézikönyvek, lexikonok, monográfiák, bibliográfiák, adattárak, atlaszok, évkönyvek, szótárak, albumok sokasága kínál tanulásra, kutatásra, szórakozásralehetőséget a legkülönfélébb igények figyelembe vételével.

német nyelvű részleg olyan különgyűjtemény, mely a város német eredetű nemzetiségi lakosságára tekintettel prioritást jelent a gyarapításban. A német nyelvű könyvek gyűjteményének kialakítása, fejlesztése azt a célt tűzi ki, hogy minél többen olvashassanak anyanyelvükön, illetve a tanult nemzetiségi nyelven. Az állomány alapját a megyei könyvtár adománya jelentette, majd németországi testvérvárosunk, Altdorf bei Nürnberg és több ajándékozó magánszemély is gyarapította a kötetek számát. Ma összesen 886 kötet – 661 db szépirodalmi, 205 db ismeretterjesztõ és 20 db kézikönyv, lexikon – reprezentálja német nyelvű bibliotékánkat.

könyvtári katalógus a rendezett könyvtári állományban való eligazodásnak, az egyes dokumentumok formai-tartalmi ismérvek szerinti megkeresésének és lelőhelyük megállapításának eszköze. Gyűjteményünkről a Szikla 21 számítógépes könyvtári integrált programmal ellátott on-line katalógus katalógus segíti az eligazodást.