Könyvtári közalapítvány

A „Dunaharaszti Könyvtárért” Közalapítványt a település vezetése azzal a céllal hozta létre, hogy gyűjtője lehessen a jó szándékú és adományozó kedvű emberek felajánlásainak, hogy pályázatokon való részvétellel gyarapíthassa a település könyvtárának vagyonát és szolgáltatásait.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Dunaharaszti Nagyközség 198/1996.(XI.26.)sz. határozatával elhatározta, hogy az 1959.évi IV.Tv. /Ptk/ 74/G. paragrafusában foglaltakra tekintettel közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából közalapítványt hoz létre.

1.      Alapító: Dunaharaszti Nagyközség Önkormányzata

2.      A közalapítvány neve„Dunaharaszti Könyvtárért” Közalapítvány

3.      A közalapítvány székhelye: 2330. Dunaharaszti, Baktay tér l.

4.      A közalapítvány kedvezményezettje:

Városi Könyvtár

5.    A közalapítvány célja:

 • a könyvtári dokumentumállomány minőségi és mennyiségi fejlesztése, az állománybeszerzés elősegítése:
 • könyvek
 • folyóiratok,
 • idegen nyelvű könyvek és folyóiratok,
 • műsoros videokazetták,
 • CD lemezek,
 • CD ROM lemezek beszerzési lehetőségeinek bővítése,
 • új könyvtári szolgáltatások bevezetésének biztosítása,
 • közérdekű és közhasznú információs adatbázis kiépítésének elősegítése,
 • honismereti és helytörténeti anyagok beszerzésének, gyűjtésének és feldolgozásának támogatása,
 • a könyvtár tárgyi-műszaki eszközbeszerzéseinek segítése,
 • egyéb könyvtári információs anyagok beszerzésének elősegítése,
 • a könyvtár informatikai rendszere kiépítésének támogatása, számítógépesítés, a könyvtár Internethez való kapcsolódásának előmozdítása.

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján minősített besorolást nyert:

„Kiemelkedően közhasznú szervezet.”

Pest Megyei Bíróság

1.Pk.60.069/1997/5.

VÉGZÉS

A Pest Megyei Bíróság a Ptk.74/B.§.(5)bekezdés és a 12/1990.(VI.13.)IM.r.3.§-ában felhívott 6/1989.(VI.8.)IM.r.5.§-ának és az 1997.évi CLVI.tv.2.§.(1)bekezdés b/ pontjának együttes alkalmazásával az AK 1382.sorszám alatt bejegyzett Dunaharaszti Könyvtárért Közalapítvány alapító okiratának az alapítvány minősítésére kiható kiegészítését nyilvántartásba veszi.

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.5. és 26.§. c/ pontjában foglalt tevékenysége alapján 1998. január 1 napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.

A végzés ellen a kézhez vételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a LegfelsőbbBírósághoz címezve 3 példányban írásban, de e bíróságnál lehet benyújtani.

Budapest, 1998. július 3.

Dr. Laudon Beáta sk.

megyei bíró

 

A közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok:

A kiemelkedően közhasznú besorolás kivételes adókedvezményeket biztosít a közalapítvány adományozói részére.
Reméljük, hogy lesznek, akik átérezve a célt, a könyvtárnak adott adományok közhasznúságát, saját adózásuk szempontjából is érdekelve érzik magukat, hogy adókedvezményeket vehessenek igénybe az évi adójuk megállapításakor.
A jogszabályok mind magánszemélyek, mind egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok esetében is jelentősenpreferálja a közcélra adott juttatások és tartós adományok adójóváírási lehetőségeit.
Bízunk benne, hogy mind többen lesznek, akik segíteni kívánják a város könyvtárának munkáját, új szolgáltatások bevezetését, a könyvtári és információs anyagok választékának bővülését.
Gondoljanak arra, hogy Önök, családtagjaik és gyermekeik válnak haszonélvezőivé, ha a KULTÚRA BARÁTAI ÉS MECÉNÁSAI lesznek.

„Dunaharaszti Könyvtárért” Közalapítvány

Számlaszám:
11641003-04135000-41000008
Erste Bank Dunaharaszti Fiókja
2330. Dunaharaszti, Iparos u.2.

Adószám:
18675768-1-13

A közalapítványról részletes információt személyesen vagy telefonon

a városi könyvtárban
Táborosi Zoltánné
a kuratórium elnöke ad.

Köszönjük támogatásukat!