Hírek

KÖSZÖNET azért, mert dr. Czinege Erik, Helméczy Károly, Makay László, dr. Surányi József, dr. Sziráki György, Tóth Sándor Felhasználási szerződéssel lehetővé tették, hogy Dunaharaszti története 1-3. valamint Dunaharaszti változó város című monográfiák bárkinek akadálymentesen elérhetők a honlapunkon.


2018.02.01-től könyvtárunk meghosszabbított nyitvatartással áll rendelkezésükre. Az ebédidő megszűnik, így hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 10-18 óráig várjuk látogatóinkat. A szombati kölcsönzési idő változatlan marad.

2018.01.29.


40 év munka után vonul nyugdíjba 2016.augusztus 31-én Táborosi Zoltánné, a Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház igazgatója.   

Pályafutása alatt az igazi kihívást számára elsősorban intézményeinek innovációja és korszerűvé tétele jelentette. E két munkahely második otthona volt, és nagyon szerette-szereti Dunaharasztit, szívvel-lélekkel, mind a múltját, jelenét és jövőjét is. Ez a lokálpatriotizmus, és az ezzel összefonódó kultúra volt pályafutásának igazi vezérfonala, rengeteg önkéntes munkát is vállalt azért, hogy megőrizze, megtartsa és fejlessze városunk sajátos, semmihez sem hasonlító arculatát. 1983-tól vezette a Községi Könyvtárat elődje, Csáki Illésné nyugdíjaztatása után. 1989-től bízta rá a fenntartó a József Attila Művelődési Ház igazgatását is.

Wass Albert mondta, hogy„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be… Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”Táborosi Zoltánné – sokan így ismerik, hogy Purczeld Ágota -,lelke mélyéből felismerte a küldetését, hivatását – amit választott –, tudta, hogy ez nagy felelősséggel, lehetőséggel, fáradsággal, és ugyanilyen sok szépséggel is jár. Nem napi nyűgnek tekintette a mindennapok gyakorlatát, hanem szakmája és álmai beteljesülésének. Neki sikerült ez az életforma, a hivatás teljességének a megélése.

Kedves Ági! Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel kívánunk Neked sok, szép, boldog, aktív pihenéssel töltött évet, és köszönjük az együtt töltött éveket! Az a jó, hogy tudjuk, Te mindig az olvasónk maradsz, így biztosan viszontlátunk majd újra, itt a Városi Könyvtárban!

a Dunaharaszti Városi Könyvtár munkatársai

2016.08.24.


Örömteli hír, hogy Bajnok Éva kolléganőnk a Zsámbékon 2016.06.08-án megtartott szakmai napon 25 év könyvtárosként eltöltött munkáját elismerve TÉKA díjban részesült.
Gratulálunk neki, és további sikeres munkát kívánunk!

2016.06.10.


2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében elindította a Márai-programot. A program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és határon túli kiadók által megjelentetett és értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül, és egybe a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

A tervezet megvalósítása érdekében települési könyvtárak számára lehetőség nyílt arra, hogy a Márai-programra pályázatot nyújtsanak be és a részükre megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Kft-n keresztül könyveket rendelhessenek.

2011-ben a Dunaharaszti Városi Könyvtár 645 ezer forint értékben kapott a Márai-program keretében 270 darab új könyvet, mely felnőtt és ifjúsági szépirodalmat és tényirodalmat is tartalmazott. 2012-ben 640 ezer forintért 267 darab könyvhöz jutott hozzá a könyvtár. A program 2013-ban is folytatódott. Így az elmúlt évben 325 ezer forint támogatást kapott Dunaharaszti város könyvtára, mely összegért 130 darab gyermek- és ifjúsági könyvet tudott vásárolni magyar és határon túli szerzőktől.

A Márai-program keretében elnyert összegből megvásárolt könyvek a város könyvtárának gyűjteményében megtalálhatók és kölcsönözhetők. A könyvtár várja a kortárs magyar irodalom kedvelőit, felnőtteket és fiatalokat egyaránt.

2014.02.07.


Idős, mozgáskorlátozott személyek részére igény szerint a könyvtár munkatársai házhoz visznek olvasnivalót és cserélik azokat. Kérjük erre való igényüket jelezzék telefonszámunkon! (06 24 531 040)

2013.11.26.


Agócs Gábor és felesége Nagy Erika, akik a könyvtárunk rendszeres látogatói jelentős pénzadománnyal lepték meg könyvtárunkat a férj cégén keresztül. A KPMG Hungária Kft. akit Robert Stöllinger ügyvezető képvisel, 100 ezer forint összegű adományt bocsátott könyvtárunk rendelkezésére. A könyvtár nevében mind az ügyvezető igazgatónak, mind a hozzánk járó könyvtárhasználóknak – akik a cég alkalmazottai – a pénzbeli adományt megköszöntük és a könyvtár javára természetesen a leghasznosabban használjuk fel, amelyről mind az adományozót, mind honlapunk olvasóit tájékoztatni fogjuk.

2013.09.25.


Fajta János, volt dunaharaszti lakos, aki évek óta Kanadában él rendszeresen támogatja könyvtárunkat pénzadománnyal. Az idén is 25 ezer forintot utalt közalapítványunk számlájára, hogy célszerűen használhassuk fel könyvtárunk javára. Köszönjük!

2013.05.13.


Folyamatosan gyűjtünk helytörténeti állományunkba régi dunaharaszti iratokat, fotókat. Kiemelten keressünk a Dunaharasztiról szóló szakdolgozatokat. Ha Önöknek vannak ilyenek a birtokukban, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot, kérjük, hogy tegyék közkinccsé azokat. Régi óvodai, iskolai, vállalati fotókra, régi eseményekre, történésekre, épületekre és ismert személyre gondolunk elsősorban. A dokumentumokat digitalizáljuk, és az eredetiket tulajdonosainak rögtön visszaszolgáltatjuk.

2013.01.07.


Ha Önöket érdeklik a könyvtárban tartott programok, szívesen küldünk névre szóló értesítést postai úton vagy akár e-mailben. Jelezzék felénk elérhetőségüket, és cím-adatbázisunkat bővítve személyre szólóan tájékoztatjuk Önöket különböző programjainkról.

2013.01.07.


Megváltozott nyitva tartásunk lehetővé teszi, hogy a csütörtöki napok mellett most már kedden délelőtt – amikor a kölcsönzés szünetel – több óvodai és iskolai csoportot tudjunk fogadni könyvtárlátogatásra, könyvtári órára. Tóth Marianna igazgató-helyettes koordinálja a csoportok bejelentkezését.

2013.01.07.


2012-ben 755 ezer forintot nyert könyvtárunk a szakminisztériumunk által meghirdetett Könyvtári Érdekeltségnövelő Támogatás pályázaton. A teljes összeget könyvek, filmek, lemezek beszerzésére fordítottuk.

2012.12.27.


A könyvtárak részére meghirdetett Márai-programra is pályáztunk. 2011-ben 645 ezer forint értékben, 2012-ben szintén 645 ezer forint értékben nyertünk könyveket, melyek elsősorban a kortárs magyar irodalom és tényirodalom köréből kerültek ki, és állományunkban megtalálhatók, olvashatók.

2012.12.27.


Fajta János Kanadában élő volt dunaharaszti lakos és lokálpatrióta karácsony előtt ismét anyagi támogatásokat küldött néhány egyházi szervezetnek és a Városi Könyvtárnak is. 25 ezer forinttal támogatta a könyvtári gyűjteményt. Köszönet érte.

2012.12.27.


Könyvtárunk kézikönyvtárában hozott eszközhöz WIFI hozzáférést tudunk biztosítani.
Kutatómunkához, jegyzeteléshez javasoljuk. Jelezzék felénk igényüket.

2012.10.16.


Könyvtárunk munkatársaival – már több alkalommal is frissítve – készítettünk Dunaharasztiról, városunkról ismeretterjesztő brosúrát magyar, német és angol nyelvűt is. A brosúrák ingyenesen elérhetők könyvtárunkban.

2012.09.12.


Az elmúlt időszakban sokan ajándékoztak könyveket, sőt egész könyvtári hagyatékokat könyvtárunknak. Köszönjük. Várjuk továbbra is a felajánlásokat. Az állományunkból hiányzó könyveket beleltározzuk, amelyekre viszont nincs szükségünk, azokat Könyvbörzén kedvezményes áron értékesítjük, de a befolyt bevételen újabb könyveket vásárolunk.

2012.09.10.


A könyvtári állomány teljes körű digitalizálásával lehetőség nyílt arra, hogy beiratkozott olvasóink e-mailon is kérhetik kikölcsönzött dokumentumaik határidejének meghosszabbítását, de vezetékes telefonon és mobilhálózaton keresztül is megtehetik ugyanezt.

2012.09.01.