Helytörténeti dokumentumok


„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!”

                                                                        (Ipolyi Arnold)

Könyvtárunkban különgyűjtemény a helytörténeti – helyismereti dokumentumok állománya.

Regionális és települési keretek között gyűjtjük az ide vonatkozó anyagot. Megtalálhatók itt hagyományos, kötött, de digitalizált művek is.

A gyűjtőkör része a környékre és a városunkra vonatkozó teljes irodalom, képeslap, aprónyomtatvány, városi újság, szakdolgozat, fotó, cikk-kivágat, metszet, a helyi születésű írók, költők összes művei, amelyek most és majdan dokumentálják a szűkebb környezet életét.

Miként a német nyelvű, úgy a helytörténeti gyűjtésünk is prioritást élvez az egyéb beszerzésű dokumentumok előtt. Ez az igen fontos szempontot szem előtt tartva dokumentum megrendelésekor, vásárláskor, esetleg cserék bonyolításakor keressük az irodalmat, állandóan fejlesztve helytörténeti anyagunkat.

A helytörténeti gyűjtemény dokumentumtípusai
– könyvek
– újságok, folyóiratok
– szakdolgozatok
– évkönyvek
– térképek
– képeslapok : Itt 
– fotók : Itt
– lapkivágat gyűjtemény
– helyi önkormányzati testületi jegyzőkönyvek
– helyi önkormányzati rendeletek

Válogatás helytörténeti-helyismereti dokumentumainkból

Könyvek:

Ady István: Tanácselnök voltam
F.W.Bain: Holdsarló 

Baktay Ervin: Jancsi nyeregbe száll
Baradlay János: Dunaharaszti és környékének története
Bél Mátyás Pest megyéről
Budapest és környéke 

Czinege Erik, Helméczy Mátyás, Makay László, Sziráki György, Tóth Sándor: Dunaharaszti története I.
Dunaharaszti – fotóalbum 2010. Magyarország kincsestára
A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947 I. kötet
A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947 II. kötet
Gyermekversek – Dunaharaszti: Dunaharaszti Könyvtár 2003.
Helméczy Mátyás, Surányi József: Dunaharaszti története II.: a nagyközséggé szerveződéstől a második világháború végéig
Helméczy Mátyás, Helméczy Károly, Surányi József: Dunaharaszti történet III.: a második világháború befejezésétől 2000-ig, a városi rang elnyeréséig
Helméczy Mátyás: Dunaharaszti: változó város az ország szívében 2005.
Helméczy Mátyás: Dunaharaszti helyzetkép és krónika 1977.
Dr. Kaposi Edit: Báli tanácsadó : Hogyan rendezzünk bált, táncmulattságot
Losonci Miklós (1929-): Haraszti évek: önéletrajzi napló
Losonci Miklós (1929-): Őszirózsa Wágner Mariskának
Magyarország geographiai szótára
Magyarország helyismereti könyvészete 1527-1940
Okmányok a felszabadulás történetéhez Pest-megyében
Pest Megye sajtóbibliográfiája 1794-1975
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye hivatalos lapja 1947.

Amand Schweiger von Lerchenfeld: Die Donau
Szirbik Antal: Jókedvű versek
Tornai József: A lemenő nap dombja
Tóth Marianna: A dunaharaszti közkönyvtár története; Haraszti Históriák 2.
Gróf Vay Sándor: Pestvármegyei históriák 
Végh Gábor: Haraszti ege alatt: Végh Gábor visszaemlékezései; Haraszti Históriák 1.
Versek — Dunaharaszti: Dunaharaszti Könyvtár, 2000.

Szakdolgozatok és kéziratok:

Bánréviné Bujdosó Erika: A hátrányos helyzetű a könyvtárlátogatók könyvtárhasználati lehetőségeinek vizsgálata a Dunaharaszti Városi Könyvtárban
Bánréviné Bujdosó Erika: A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház történeti bemutatása
Bókkon Károlyné: A fazekasság múltja, kialakulása, jelene egy Dunaharasztin élő fazekas munkásságának méltatásával
Bókkon Károlyné: A nemzetiség múltja és jelene Dunaharasztin
Bókkon Károlyné: Nemzetiségi jelleg kialakulása lakóhelyemen: A német kultúra hagyományőrzése nemzetiségi csoport által
Dányi Zsolt: Baktay Ervin élete és munkássága
Gáll Sándor: Kisváros a város szélén
Gáll Sándor: A Dunaharaszti Helytörténeti gyűjtemény
Dr. Helméczy Mátyás: Helyzetkép és krónika 1977.
Kaltenecker Ferenc: Adatok Dunaharaszti történetéhez
Komáromi Katalin: Dunaharaszti In Ungarn
Komáromi Katalin: Egy nemzetiségi német család élete a 20. században Dunaharasztin – német nyelven is.
Ligeti Józsefné: Dunaharaszti utcaneveinek névtani vizsgálata
Márton Éva: Az egészségügy helyzete és a szociális gondoskodás Dunaharaszti község vonatkozásában
Ráthi Marianna: Kisebbségi problémák történeti és aktuális vetületei
Surányi József: Egy sváb község élete a két világháború között
Tolnai Gábor: A vasút gazdaságélénkítő, tájalakító, városformáló szerepe régiómban: Alsónémedi, Dunaharaszti, Pesterzsébet és Soroksár fejlődése
Tolnai Gábor: A budapesti agglomeráció dél-délkeleti részének sajátos fejlődési pályája: a szuburbanizáció hatásai Dunaharaszti és Alsónémedi fejlődésére
Ványi Gabriella: Gondolatok a Dunaharasztin élő német nemzetiségűek identitásáról
Vass Katalin Alinka: Szolgáltatások minőségének felmérése a Dunaharaszti Városi Könyvtárban
Dunaharaszti várossá nyilvánítási kezdeményezése 2000.

Folyóiratok:

A németek betelepítésétől kitelepítéséig – Rubicon történelmi magazin 2012. 11. szám

Brosúrák:

Dunaharaszti – város az ország szívében 2011
Harast – Stadt im Herzen des Landes 2011
Dunaharaszti – a town in the heart of the country 2011

DVD filmek:

Dunaharaszti Fő út felújítása 2010.
Dunaharaszti Granárium felújítása 2010.
Dunaharaszti Városavató ünnepség
KisDuna Televízió adásai 2003- folyamatosan
Losonczi Miklós dunaharaszti visszaemlékezései – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárában
Múltunk hagyatéka: I. Granárium: Molnár Ildikó előadása
Múltunk hagyatéka: II. Régi temető: Molnár Ildikó előadása
Német nemzetiségi tájház avatóünnepség 2007.
Sváb Passió – a budaörsi svábok kitelepítéséről 1989-ben készült dokumentumfilm
Tornai József dunaharaszti visszaemlékezései – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárában megtartott előadás
Tudás a képernyőn – előadássorozat a Helytörténeti emléktárból Dunaharaszti történetéről: Dr. Helméczy Mátyás
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti: Angol és német nyelven is. 

CD ROM lemezek:

A Dunaharaszti M. Kir. Állami Polgári Fiú- És Lányiskola értesítői 1920-1947
Dunaharaszti városfejlesztési stratégiája 2008.
Dunaharaszti város integrált városfejlesztési stratégiája 2009.
Dunaharaszti nagyjai – Kulturális körkép dióhéjban
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti.
Haraszti ege alatt – Végh Gábor visszaemlékezései
Digitalizált folyóiratok:

 1. Dunaharaszti Tükör 2003-2009.
 2. Dunaharaszti Visszhang 1990-1993.
 3. Dunaharaszti Közlemények 1997-2002.
 4. Dunaharaszti Hírek 2006-2014.
 5. Magyar Dunavidék 1931-1933.
 6. Régi Dunaharaszti Újságok
  Tartalma:

   

  1. Értesítő (A Dunaharaszti-Taksony-Dunakisvarsány-Tököl-Szilágyitelep Református Egyház tagjai számára) 1928. 1. szám, 1929. 2. szám
  2. Dunaharaszti és környéke 1931. 24. szám
  3. Dunaharaszti önképző kör (társadalmi és szépirodalmi lap) 1921. 1. szám, 1926. 1. szám, 2. szám, 3. szám
  4. Dunaharaszti (önképző kör társadalmi és szépirodalmi havi folyóirat) 1927. 3., 4., 5., 6. szám

Fotópályázatok anyagai:

  1. Az én városom Dunaharaszti – 2005.
  2. „Nyitott szemmel”- 2008.
  3. Állati képek – 2009.
  4. „Az én kertem” – 2011.

CD lemezek:

Haraszti ege alatt 1-2. rész- Végh Gábor visszaemlékezései
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Asszonykórus hangfelvétele 1992-1999.
Német Nemzetiségi Énekkarok I. Országos találkozója 1998.10.27.

VHS kazetták:

Könyvtáravató 1998.
Önkormányzat alakuló ülései 1990.,1998.,2002.
Virágzó Magyarország – Dunaharaszti.
Millenniumi ünnepségsorozat 2000.
Október 23. ünnep 45. évfordulója 2001.
Pro Christ rendezvénysorozat 2002.