Beköszöntő

Kedves Látogató!

Beköszöntőt írni azzal a kiváltsággal jár együtt, hogy szabadságomban áll a Kedves Érdeklődőnek szubjektív módon mindarra felhívni a figyelmét, amelyet a Dunaharaszti Városi Könyvtárral kapcsolatban én különösen szeretek és fontosnak tartok. Ezek a gondolatok jutnak eszembe, hogy bemutassam röviden a mi közkönyvtárunkat.

A kultúra fogalmát általában összekapcsoljuk a könyvtáréval. Pedig a „kultúra” szó az ókori latin nyelvben a föld megművelésére és e tevékenység eredményére vonatkozott. Az azóta eltelt idő alatt megváltozott a jelentése: így ma a kultúra nemcsak a rajtunk kívül eső természet megművelése, hanem a bennünk levő természeté is… Kultúra az, ahogyan az ember alakítja az életét…Boldogul-e? …Boldog-e?….Tudósok állítják azt, hogy az agykéreg nagyrészt a kultúrával adódó kölcsönhatásban alakult ki. Ugyanakkor az agykéreg a jelentést hordozó szimbólumok irányítása, támogatása nélkül képtelen magatartásunk irányítására vagy tapasztalataink megszerzésére. Freund Tamás agykutató állítja azt is, hogy az agykéreg különösen fejleszthető olvasással, művészi tevékenység gyakorlásával és közösségi együttműködést kívánó feladatokkal! Tehát: a könyvtár fontos hordozója, gyűjtőhelye és eszköze mindazon szellemi kincseknek, a kultúrának, amely az „agykéreg megművelésére szolgál”.

  • A könyvtár ma Magyarországon a legkülönfélébb információk legegyszerűbben és legnagyszerűbben megszervezett helyszíne,
  • a könyvtár ma Magyarországon a legfontosabb és a legdemokratikusabb közösségépítő hely,
  • és persze a művészeti tevékenység is otthonra talál falai között.

A „könyvtár” szónak manapság új jelentése is van. Ez a kifejezés korábban kifejezetten egy adott könyv-gyűjteményt határozott meg, ahol meghatározott rendben könyvek sorakoztak polcokon – lenyűgöző hatást váltva ki a szemlélődőből, még inkább a használóból.

A „könyvtár” szó új jelentése azzal a ténnyel függ össze, hogy nagy mértékben változtak meg az információ- és a kultúraátadás, a kultúraközvetítés ( könyvtári és nem könyvtári, intézményesített és informális ) platformjai, modelljei. Manapság nemhogy kultúrát fogyasztunk – általában közösségi platformokon keresztül -, de meg is oszthatunk „saját tartalmakat” a virtuális térben, ergo kultúra-előállítók, – terjesztők is lehetünk. A virtuális térben jelenlevő szövegek, könyvek, videók, kommentek, bejegyzések, blogok az egész webet egyfajta könyvtári térként, szövegek és más tartalmak „táraként” definiáltatják.

Ma olyan könyvtárat, könyvtári praxist írhatok le, amely a könyvtári világot a könyvtár hagyományos, történetileg kialakult szolgáltatásaitól más, közösségi, rekreációs, muzeológiai, turisztikai és nem utolsó sorban virtuális dimenziókkal, terekkel is tágítja. Kedves Látogató, ha belép a Dunaharaszti Városi Könyvtár honlapjára Ön is virtuális dimenzióban tehet sétát könyvtárunkban, a könyvtári szolgáltatásspektrum kitágított „tereivel” a szellemi rekreáció, a közművelődés, a múzeumi közgyűjtemény és a turizmus sajátos elegyével találkozva.  Hiszen a „látogató” meghatározás magában foglalja a „turistát”, illetve a „kirándulót” is. A könyvtárlátogatás a turizmus és a rekreáció felől értelmezve lesz egy „szinkretikus” közgyűjteményi tevékenység.

Korábban is teljesen megszokott és közismert volt a turizmus és a múzeum szimbiózisa, hiszen nehezen tudtunk elképzelni egy ( külföldi ) utat úgy, hogy ott valamilyen múzeumba ne mennénk el. A múzeumlátogatás az adott település múltjának vagy az egyetemes értékek közvetítőjeként szerves részét képezi az utazással egybekötött rekreáció szellemi aspektusainak. Most már „könyvtárlátogatás” is történhet belépve honlapunkba az „információs sztrádán” (ahogyan Al Gore nevezte először az internetet) keresztül. Természetesen a mi könyvtárunk is közvetítője az egyetemes értékeknek nyolcvanezer tételt tartalmazó gyűjteményével (könyv, folyóirat, film, zene), de az adott település, vagyis a mi városunk, Dunaharaszti múltjának megismerésében-megismertetésében is szerepet vállalva (helytörténeti, német nemzetiségi gyűjtemény).

E virtuális turisztikai és rekreációs lehetőségek mellett megtalálja Ön, Kedves Látogató a hagyományos könyvtári funkciókat is, kérjük vegye igénybe, jöjjön el Dunaharasztin, a Dózsa György út 12/b. szám alatti közgyűjteménybe, a Dunaharaszti Városi Könyvtárba is!

Tóth Marianna

megbízott intézményvezető